De fleste har behov for et eller annet telefonabonnement med mobilt bredbånd i bobilen, mange velger også å ha en bredbåndsrouter. I hovedsak er det bruk i EU/EØS som har vært det store spørsmålet, og diskusjonen rundt dette har gått varmt i noen av bobilgruppene på Facebook. Det er mange påstander og vinklinger, men hva er egentlig riktig, og hva sier avtalevilkårene til de forskjellig tilbyderne?

I hovedsak er det de to største tilbyderne det gjelder, altså Telia og Telenor. For å være sikker på å få riktige opplysninger har jeg vært i skriftlig dialog med begge.

Telia sier følgende:

Vi har en begrensing på 30 Gb roamingdata i EU/EØS., og dette er i tråd med regler satt av EU for bruk av data når man gjester et utenlandsk mobilnett. Etter nærmere undersøkelser er dette også i tråd med EU reglene rundt «fair use» innenfor EU/EØS. Telia følger også direktivet satt av EU når det gjelder tilhørighet til land. Her sier EU at er det hovedsakelig bruk av roamingdata på et gjestenett, så kan tilbyderen kreve dokumentasjon på landtilhørighet dersom bruken går ut over en fire måneders periode.

Med Telia kan du altså bruke inntil 30 Gb roamingdata i EU/EØS. Er bruken ut over fire måneder «kan» Telia kreve dokumentasjon på landtilhørighet. Legg merke til at jeg skriver «kan». Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Er det ikke snakk om misbruk vil man sannsynligvis ikke få spørsmål om dette i det hele tatt.
Det har blitt hevdet at med Telia kan man kun bruke roamingdata fritt i 45 dager innenfor en 90 dagers periode. Dette er ikke riktig, og Telia har bekreftet dette skriftlig. Det er reglene nevnt ovenfor som gjelder, noe som også klart fremgår i avtalevilkårene. Det som er det virkelig kjedelige her er at om du har kjøpt pakker fra 30 Gb og oppover, så kan ikke dataene brukes. Du kan kun bruke 30 Gb selv om du betaler for en 100 Gb pakke.

Telenor sier følgende:

Vi har ingen begrensninger på våre abonnement når det kommer til bruk i EU/EØS land. Vi er kjent med at andre operatører har slike begrensninger men vi har ikke det. Du kan med det trygt surfe med alle GB-ene som er inkludert i våre abonnement.

Når jeg videre stiller spørsmål om retningslinjene satt av Najonal Kommunikasjonsmyndighet når det gjelder lovbestemte begrensinger, får jeg dette svaret:

Som vi har fått beskjed om, har vi ikke denne begrensningen og så klart har vår juridiske avdeling vært med på å klonkludere avgjørelsen slik at dette er nok innenfor rammene som er satt av konkurrerende aktører.

Jeg har ikke gått veien videre med å kontakte juridisk avdeling hos Telenor for en nærmere uttalelse, men jeg har lest hele EU direktivet som omhandler dette emnet.

Hva er riktig?

Ser man på selve EU direktivet, og det som står på sidene til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet er reglene og lovverket ganske klart. Ser jeg videre på opplysningene jeg har fått skriftlig fra begge aktørene, så er det noe som skurrer.

Med opplysningene jeg har fått, gransker jeg så videre avtalevilkårene til Telenor vs. Telia. I Telias avtalevilkår fremgår disse begrensningene i klartekst. Avtalevilkårene til Telenor er noe mer flytende, her står det følgende:

4. Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS

Kunder kan bruke sitt mobilabonnement i EU/EØS-området til samme pris som ved bruk innenlands i Norge.
For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

Hva er så rimelig bruk (fair use)?

Det er her det begynner å bli komplisert. Her sier EU direktivet at «fair use» er avhengig av abonnementets pris eks. mva.

Formelen er følgende: abonnementspris eks.mva / regulert grossistpris *2.

Et lite utklipp fra direktivet:
As of 1 January 2018, the wholesale roaming data price cap will already decrease to €6/GB, and then further decrease annually down to €2.5/GB in 2022 (the prices will be reviewed in 2019).

Det betyr at i 2018 er grossistprisen pr. gigabyte på 6 euro. Nå begynner disse «fair use» reglene å mene noe. Dette er opplysninger hentet direkte ut fra lovverket rundt «roame like home.»

La oss se nærmere på formelen. Det den sier er at jo dyrere abonnement du har, jo mer data vil være rimelig bruk. Egentlig er det jo også slik det bør være. Alle prisene oppgitt i direktivet er i euro, så jeg må regne om til dagens kurs pr. 12. Mars 2018. La oss så ta en titt på hva som i følge EU er rimelig bruk fra de forskjellige abonnementene til både Telia og Telenor.

Telia

Pakke Pris eks.mva Euro Grossistpris 2018 Fair use data
7 Gb 183,20 19,07 6 6,35 Gb
15 Gb 279,20 29,06 6 9,68 Gb
30 Gb 359,20 37,38 6 12,46 Gb
50 Gb 439,20 45,71 6 15,23 Gb
100 Gb 519,20 54,03 6 18,01 Gb
200 Gb 679,20 70,69 6 23,56 Gb

Telenor

Pakke Pris eks.mva Euro Grossistpris 2018 Fair use data
10 Gb 159,20 16,57 6 5,52 GB
20 Gb 239,20 24,89 6 8,29 Gb
40 Gb 399,20 41,55 6 13,85 Gb
100 Gb 559,20 58,20 6 19,4 Gb
200 Gb 719,20 74,85 6 24,95 Gb

Med disse faktaene gir hverken Telia eller Telenors vilkår noen som helst mening. Telia sier at fair use er 30 gigabyte, uansett hvilket abonnement man velger, og Telenor sier at i sine pakker kan du bruke alle dataene pakken inneholder.

Men, så leser jeg følgende:

Some operators offer unlimited or very high data allowances for low unit prices. As those deals are available in some Member States but not in others, they are open to higher risks of abuse. To protect markets from distortions and consumers from adverse effects of an increase in domestic prices, the Commission has proposed specific solutions for such data packages.

Aha, så den enkelte operatør kan altså omgå dette direktivet, men risikoen for misbruk er mye høyere? Jeg forstår det da slik at begge disse aktørene benytter seg av denne metoden. Ser vi på tabellene ovenfor, så er jo Telias 30 Gb begrensning helt på jordet. Telenor har en tåkete definisjon i sine vilkår, og kan stoppe eller høyne prisen på dataene om de mener en kunde har et for høyt forbruk?

Dette kan jo tolkes på mange måter. Skal man komme helt til bunns i problematikken må det komme en uttalelse fra de juridiske avdelingene hos den enkelte tilbyderen.

Dekning

Dette er jo også en viktig sak for de fleste. Hvordan er dekningen? Vi er i skrivende stund på en lang Europatur. Vi har kjørt nedover hele Europa, langs middelhavet med noen avstikkere inn i Spania. Vi har kjørt rundt hele den Iberiske halvøya, og befinner oss nå i Santander i Nordspania.
Vi er så privilegerte at vi har begge systemene i bilen. Vi har mobilt bredbånd fra begge de tilbyderne jeg omtaler her, og det har selvfølgelig gjort oss i stand til å gjøre en reell test side om side. Jeg er avhengig av å ha et system som fungerer overalt, og her har Telia sin dekning har vært overlegen hele veien, så vi er ikke i tvil om hvilken av routerne som blir stående i bilen.

Konklusjon

Det er egentlig vanskelig å komme med en konklusjon på dette. Telia har sin begrensning på 30 Gb, og Telenor har sikret seg med å si at for bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet. I tabellene har jeg regnet ut hva som er reguleringen for rimelig bruk i utlandet. Uansett, mange av kommentarene jeg har sett i brukergrupper er feilaktige det hadde vært fint å komme til bunns i dette slik at det kunne konkluderes med skikkelige fakta for hvilken modell operatørene jobber etter, og hva som f. eks er Telenors tak i forhold rimelig bruk.

Kilder:

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Europalov

European Commission – Del 1

European Commission – Del 2

Translate »