Vi får stadig spørsmål om hvordan vi har ordnet praktiske ting som post, adresse etc. etter at vi tok valget med å bo i bobil på heltid. Stort sett så er det enkelt å lage et godt system på dette, men det krever at man har noen allierte man kan stole på.

Først og fremst så er det dette med adresse som har vært et problem. Man kan ha status som «UFB» altså uten fast bopel, men da vil det etterhvert dukke opp en del praktiske problemer. Det er dessverre ikke mulig å ha en postboks som eneste adresse, argumentet er at det ikke går an å bo en postboks. Med status som uten fast bopel vil man få problemer med en så enkel ting som telefonabonnement. Man kan ikke ha et telefonabonnement uten å ha en fast bopeladresse. Det samme gjelder om man skal søke på et lån, det er ikke mulig med UFB status.

Det finnes løsninger.

I oktober 2017 kom det en ny lov. Dette var i hovedsak en lovendring som var rettet mot de som bor i båt, og har en fast havn hvor båten ligger. Leser man loven, så omfatter denne også mobile enheter, dvs. bobiler og campingvogner. Man kan bo i bobil eller campingvogn så lenge denne enheten står på matrikulert grunn, at man har en leieavtale, og har sin døgnhvile der minimum 6 måneder. Dette har jeg også fått bekreftet fra jurist hos folkeregisteret. På spørsmål om dette skulle være sammenhengende fikk jeg forklart at det i sin natur var lite sannsynlig at man oppholdt seg 6 måneder på én plass i en båt eller en bobil.

Loven sier også noe om standard på enheten. Den skal ha en komfort som tilfredsstiller normale krav til toalett, sovemuligheter, kjøkken. Alle bobiler og campingvogner er jo utstyrt med dette, så det er ikke noe problem.

Det betyr at man altså kan ha fast bopel i en bobil eller campingvogn så lenge man har en leieavtale, og at enheten står på matrikulert grunn, altså et sted med gårds og bruksnummer. Da åpner det seg et hav av muligheter både når det gjelder campingplasser, gårdsbruk eller venner som kanskje vil leie ut en del av hagen sin. Man slipper da å operere i en «gråsone» med en fiktiv bopelsadresse. Posten bør man uansett sørge for at kommer til en postboks.

Hva gjør vi med post?

Enkelt og greit en postboks. Dette er egentlig den beste løsningen, eller det har den i alle fall vært for oss. Selv om man ordner seg med en leieavtale som nevnt ovenfor, er det greit at all post havner i postboksen. Det meste av offentlig post kommer via Digipost, så her er det lett å holde kontroll.

Når vi er på reise har vi sørget for at en i familien henter posten i boksen to ganger i uken. Det er ikke mulig å få ettersendt noe post så lenge vi er på farten, så alle brev blir lagt utover på et bord og avfotografert. Dette sendes til oss som bildefiler i en e-post. Da har vi full kontroll uansett hvor vi måtte befinne oss. Denne ordningen fungerer helt perfekt..

Kilde:

Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften)

  • 5-1-2.Båter og mobile hjem
Translate »