Stort sett alle bruker mobilen til fotografering, enten det er dokumentasjon av en hyggelig hendelse, for å kanskje vise andre hva man har opplevd på en tur, bilder for blogg, instagram, facebook, etc. etc. Med mobilkameraet i lommen har dette blitt veldig enkelt, det knipses og deles bilder som aldri før. Majoriteten er totalt ukritiske til hvordan bildene tas, det jeg mener er at de fleste bildene er lite gjennomtenke, og de færreste følger noen av de enkle grunnleggende prinsippene rundt fotografi.

Grunnleggende prinsipper?

Ja, det finnes faktisk en del grunnleggende prinsipper, og foto er et fag som krever utdannelse. Jeg mener ikke at hvermannsen skal lære seg avanserte teknikker, men det skal så veldig lite til før et bilde går fra å være et “knips” til å fremstå som et bilde som mer riktig, og på samme tid godt å se på. Jeg følger en del grupper i sosiale medier, og ser eksempler på dette hele tiden. Denne totalt ukritiske holdningen til hvordan bildet tas, balansen mellom høylys og skygger, rett fokuspunkt, enkle komposisjonregler, og ikke minst den vanligste feilen med horisonter som ikke er i vater.

Små justeringer

Jeg skal ikke gå så veldig i dybden, men med noen små justeringer kan bildene bli så mye bedre. Jeg skal ta for meg de mest vanlige feilene jeg ser.

1 – Skjeve horisonter

En horisont er alltid i vater! Mange tar f.eks. bilde av en sol som går ned i havet, landskapsbilder med en vakker himmel bak, eller andre bilder som inneholder en horisont. Veldig ofte heller bildet til en av sidene. Dette ser veldig rart ut. Er bildet tatt utover havet, og horisonten ikke er rett  –ja da får man en følelse av at vannet renner ut av bildet.

Et typisk eksempel på hvordan det ikke skal være. Horisonten heller til høyre

Dette er veldig enkelt å gjøre noe med. Alle mobilkameraer har en eller annen redigeringsfunksjon hvor man kan beskjære eller rette opp et bilde, og bildet vil bli så uendelig mye bedre om man tar seg tid til slike superviktige småjusteringer.

Her er bildet rettet opp, horisonten er i vater, og bildet er mye mer balansert.

2 – Komposisjon

Jeg skal heller ikke her gå inn på veldig avanserte teknikker som Fibonacci, Phi-grid osv. Den enkleste måten å forholde seg til komposisjon på er å benytte seg av tredelingsregelen, eller det som kalles “rule of thirds” på fotospråket. Det betyr at bilderuten deles opp i 9 like ruter, og du vil da få noen ledende linjer og krysningspunkt.

Her ligger hovedmotivet på det nederst krysningspunktet. Fjellet som skjellene ligger på starter på den øverste linjen til venstre, krysser gjennom det midterste feltet før den igjen går gjennom krysningspunktet nederst til høyre. Dette gir et balansert bilde.

Alle nyere telefoner har dette som en overleggsfunksjon som kan aktiveres. Når du åpner kameraappen på telefonen vil disse linjene vises på skjermen og hjelpe deg med komposisjonen av bildet ditt.

Prøv å legg merke til dette når du f. eks. ser på TV. Det er svært sjelden at hovedmotivet er sentrert i bilderuten. Som regel plasseres hovedmotivet 1/3 inn fra en av sidene. Profesjonelle fotografer som jobber med dette hele tiden ser med en gang hva som er riktig, men dette krever litt øvelse. Frem til dette er på plass er det enkelt å buke tredelingsfunksjonen som er innebygget i mobilkameraet.

Et deilig sommerbilde med varme farger, men…. er det riktig komponert?

Ser vi på dette bildet med tredelingsregelen, så er det enkelt å se at dette bildet er riktig komponert i forhold til det som er nevnt ovenfor. Horisonten er i vater, rule of thirds er fulgt. Dette gir et balansert og fint bilde.

Tone er plassert langs linjen 1/3 inn fra kanten på høyre side av bildet. Horisonten er i vater og plassert ca. 1/3 fra toppen av bildet. Gresset starter nede til venstre ca. 1/3 opp fra bunnen, og krysser gjennom midten av bildet for å ende opp ca 1/3 fra toppen av bildet på høyre side. Tone har også blikket innover i bilderuten.

Har du lyst til å lære mer om komposisjonsteknikker, les min post om det Gylne snitt” her…..

3 – Uskarpe bilder

Her syndes det også mye! Det postes alt for mye uskarpe bilder. Når det gjelder mobilfoto er det ofte 3 ting som forårsaker dette: bevegelsesuskarphet, for høy ISO som skaper støy og korning på bildet og bruk av zoomfunksjon.

Bevegelsesuskarphet oppstår selvfølgelig av man ikke holder telefonen helt stille når man tar bildet. Som regel skyldes dette igjen litt dårlig eller feil teknikk på hvordan man holder telefonen i det man trykker på knappen. Det finnes enkle teknikker som gjør det enklere å holde telefonen stødig under fotografering. Se min video rundt dette emnet her…Hva er de gylne snitt?

Høy ISO. Dette er noe som gjerne oppstår når det er dårlig lys. Kameramobilene er som regel avhengige av å ha godt lys for å kunne gi gode resultater og skarpe bilder. Er det litt for lite lys så prøver kameraet å kompensere dette ved å øke ISO verdien, altså gjøre bildesensoren mer lysfølsom. Resultatet av dette vil være en slag “korning” eller støy som gjør at bildet ser mer uskarpt ut. Dette blir en slags ond sirkel i kombinasjonen mellom ISO og lukkertid. Man er avhengig av en relativt rask lukkertid for ikke å få bevegelsesuskarphet, og for å opprettholde dette økes altså ISO. En lavere ISO vil igjen resultere i mye lengre lukkertid, noe som igjen også vil resultere i uskarpe bilder. Det kommer mer her på bloggen etterhvert om hvordan man kan løse dette på en måte som gir tilfredstillende resultater.

Dette bildet er ødelagt av for høy ISO

Samme bilde, men her er ISO korrigert.

Bruk av Zoom er jo kjekt. Er det noe som er litt for langt unna, ja da zoomer vi inn for å få det nærmere. Resultatet av dette blir veldig ofte uskarpe og pikselerte bilder. På kameramobiler (med noen unntak) er det ikke optisk zoom. Vi er derfor avhengig av å bruke den digitale zoomen, og det som egentlig skjer er at du beskjærer bildet før du trykker på utløserknappen. Her finnes det bedre løsninger, noe jeg vil snakke om i en senere artikkel.

Det er ikke så veldig mye som skal til for å gå fra “knips” til å faktisk ta gode bilder, og de fleste av oss synes jo det er stas å vise frem bilder vi har tatt. Her er en liten oppsummering av hva du bør huske på:

1 – Husk at horisonten alltid skal være rett og i vater
2 – Stopp litt opp, gjør en vurdering av motivet. Flytt gjerne litt på deg for å få en annen vinkel. Tenk i tredjedeler (ref. “Rule of thirds”)
3 – Sørg for godt lys når du fotograferer med mobilen. Bruk teknikken med riktig grep for å få skarpe bilder.
4 – Ha det gøy!

Translate »