Igjen et tema vi har skrevet om tidligere. Det er noe kriterier vi legger til grunn når det gjelder hvordan vi skal løse dette med gass, og dette gjelder selvfølgelig også for vår nye bybobil. Etter to og et halvt år på heltid i bobil, hvor vi ca. halvparten av tiden har oppholdt oss i sydligere breddegrader, så vet vi hvor vanskelig dette med å få fylt gass kan være når man kommer utenfor Norge. Så langt vi har registrert så finnes det 7 forskjellige systemer rundt i Europa, og dette kan gjøre gassfylling til en litt komplisert affære.

Våre kriterier for gassopplegg:

  • Lette flasker
  • Flaskene skal stå fastmontert som en fast tank, og det skal være utvendig fylling
  • Gassmåler som viser nivået på flaskene skal være montert inne i bilen

Dette med vekt er viktig. Mange velger å bruke komposittflasker, men vi har litt dårlig erfaring med slike flasker når gradestokken kryper nedover, og dessuten er det ikke mulig å få slike flasker med selvfyllingsfunksjon. Vi valgte derfor å sette inn to stk. aluminiumsflasker for selvfylling. Egenvekten på disse er 6,7 kg på en 11 kg flaske, kontra 5,3 kg på en kompositt 10 kg flaske. Det betyr at egenvekten er omtrent den samme. Gassen veier jo like mye enten den lagres på kompositt eller aluminium.

Flaskene står fast, og skal ikke tas ut ved fylling

Siden vi har montert selvfyllingsflasker er disse fastmontert, og fungerer mer eller mindre som en fast gasstank. Det er ikke behov for å ta flaskene ut av skapet siden det er montert opplegg for utvendig fylling.

Gassmåleren er montert inne i bilen ved siden av kontrollpanelet, og viser hele tiden hvor mye gass vi har på flaskene.

Gassmåler inne i bilen viser gassnivå på flaskene

Fylling av gass

Det kan ikke bli enklere. Vi fyller gass fra pumpe på LPG stasjoner i Norge. Vanligvis er dette kortpumper, og vi kan fylle når som helst hele døgnet. Det er det samme i utlandet, det er mange bensinstasjoner som har LPG pumper, og det gjør det enkelt å fylle gass uansett hvor vi har vært i europa.

Vi har hørt noen historier i det siste at man ikke har fått fylt gass på et slikt system i Italia, men på de 3 årene vi har hatt tilsvarende system har vi aldri hatt problemer med å fylle på Italienske stasjoner. Vi vet at noen har fått problemer siden de ikke har hatt utvendig fylling, og at man må åpne skapet for å få tilgang til fyllestussen, så utvendig fylling gjør nok tingene litt enklere.

Adaptere

Det samme gjelder selv om man har selvfyllingsflasker. De forskjellige land har ofte sitt eget system. Det finnes dessverre ikke en standard på dette. Fordelen med et selvfyllingssystem er at det er færre variasjoner, og man klarer seg med i hovedsak 3 adaptere over det meste av vesteuropa. Østeuropa har vi ingen erfaring med, så her kan vi ikke uttale oss. De landene vi har oppholdt oss i, og hvor dette systemet har fungert helt supert er: Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Portugal, Italia. I tillegg kommer de øyene vi har vært på, altså Korsika og Sicilia.

Stussen for påfylling er montert i støtfangeren

Gassfilter

Dette er også viktig, ikke bare med et selvfyllingssystem, men også for gass generelt. På vårt system har vi gassfilter på hver flaske, og i tillegg har vi gassfilter på våre adaptere. Gasskvaliteten varierer, ikke bare i utlandet, men også i Norge. Det er viktig å få skilt ut oljen fra gassen slik at ikke gassregulatoren blir ødelagt, eller at det kommer olje inn i gassanlegget i bilen. Mange hevder at dette ikke er nødvendig, men igjen så har vi gjort oss egne erfaringer, og på vårt gassanlegg skal det være filter.

Påfyllingsadapter med innebygget filter

Med disse adapterne fyller vi gass i alle de land som er listet op ovenfor

Tidligere poster rundt emnet:

Gassfylling i utlandet – vår enkle løsning

Gass, gass, gass – i bobil er vi avhengige av gass

Translate »