Fra stor til liten bil.. vår erfaring

Fra stor til liten bil.. vår erfaring

Å gjøre det vi har gjort i forhold til størrelsen på bil kan nok for mange fortone seg som ganske drastisk. Vi har vel også fått en del kommentarer og spørsmål om hvordan i allverden vi klarer å...